Последни Професионални обучения

Home   Професионални обучения

Цветарство

Учебен план “Цветарство” КОД 6220201 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 77 53 130 Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20 Икономика 30 20 50 Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30 Основи на правото 15 15 30 Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165 1. Озеленяване 30 30 60 Ботаника 20 20 40 3. Цветарство 15 25 40 Почвознание 15 10 25 В. Специфични за професията професионална подготовка 110 194 304 Цветопроизводство 20 20 40 Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50 Машини в цветопроизводството 70 – 70 Учебна практика       4.1 По […]

Парково строителство и озеленяване

Учебен план “Парково строителство и озеленяване” КОД 6220202 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 77 53 130 Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20 Икономика 30 20 50 Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30 Основи на правото 15 15 30 Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165 1. Озеленяване 30 30 60 Ботаника 20 20 40 3. Цветарство 15 25 40 Почвознание 15 10 25 В. Специфични за професията професионална подготовка 130 224 354 Рисуване 20 20 40 Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50 Парково строителство 70 – 70 Меанизация в парковото строителство 20 […]

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Учебен план професия “Организатор на туристическа агентска дейност” специалност “СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ” КОД 8120102 Трета степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 100 100 200 Здравословни и безопасни условия на труд, ПАБ и охрана на околната среда. 15 15 30 Основи на пазарната икономика. 15 15 30 Комуникация, делово общуване и работа в екип 15 15 30 Трудови и осигурителни отношения 15 15 30 Работа с компютър 20 20 40 Комуникативен чужд език по професията 20 20 40 Б. Отраслова професионална подготовка 120 120 240 1. Основи на туризма. Нормативна база на туризма. 32 8 40 Счетоводство и отчетност в туризма. […]

Туристическа анимация

Учебен план “Туристическа анимация” КОД 8120402 Трета степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 132 110 242 Здравословни и безопасни условия на труд 34 14 48 Основи на пазарната икономика. 24 8 32 Бизнес предприемачество 21 19 40 Комуникация, работа в екип и преодоляване на конфликти и стрес 17 15 32 Трудови и осигурителни отношения 21 9 30 Работа с компютър 15 45 60 Б. Отраслова професионална подготовка 199 159 358 1. Основи на туризма. 96 40 136 Счетоводство и отчетност в туризма. 22 38 60 3. Информационни технологии в туризма. 24 18 42 4. Професионална етика и туристическо поведение. […]

Фризьор

Учебен план “Фризьор” КОД 8150101 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 15 22 37 Здравословни и безопасни условия на труд 7 10 17 Икономика 8 12 20 Б. Отраслова професионална подготовка 85 55 140 1. Езикова обучение – 30 30 Компютърно обучение 25 25 50 3. Счетоводство 15 15 30 Фирмено право и законодателство 15 15 30 В. Специфични за професията професионална подготовка 221 262 483 Материалознание 20 20 40 Рисуване 10 18 28 Дамско и мъжко фризьорство 10 10 20 Хигиена на фризьора 15 15 30 Професионално етика 20 – 20 Технология на специалността 146 199 345 […]

Козметика

Учебен план “Козметика” КОД 8150201 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 100 90 190 Мотивации и комуникации 9 15 24 2. Здравословни и безопасни условия на труд 7 10 17 Работа с персонален компютър 25 25 50 Основи на пазарната икономика 3 4 7 Общи правила на трудовоправното законодателство 6 6 12 6. Обучение на чужд език – Английски език 50 30 80 Б. Отраслова професионална подготовка 84 66 150 1. Материалознание 22 18 40 Организация на работното място 8 12 20 3. Въведение в козметиката 22 16 38 Хигиена и неотложна медицинска помощ 32 20 52 В. […]

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ

Учебен план „ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ КОД 5410302 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове A I Модул Обща професионална подготовка 79 103 182 Основи на пазарната икономика 10 8 18 Трудови и осигурителни отношения 15 9 24 ЗБУТ, Противопожарна охрана, Екология 12 4 16 Комуникация, делово общуване, работа в екип 15 9 24 Работа с компютър 15 45 60 6. Английски език 12 28 40 Б II Отраслова професионална подготовка 93 75 168 Икономика, организация и управление на предприятието 16 8 24 Санитарно – хигиенни изисквания и норми при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 14 10 24 Суровини и […]

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ

Учебен план „ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ КОД 5410301 Втора степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове A I Модул Обща професионална подготовка 79 103 182 Основи на пазарната икономика 10 8 18 Трудови и осигурителни отношения 15 9 24 ЗБУТ, Противопожарна охрана, Екология 12 4 16 Комуникация, делово общуване, работа в екип 15 9 24 Работа с компютър 15 45 60 6. Английски език 12 28 40 Б II Отраслова професионална подготовка 93 75 168 Икономика, организация и управление на предприятието 16 8 24 Санитарно – хигиенни изисквания и норми при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 14 10 […]

ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

Учебен план „ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ“ КОД 3410201 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове A I Обща професионална подготовка 57 36 93 Здравословни и безопасни условия на труд. 6 6 12 Основи на правото 20 8 28 Обща теория на счетоводната отчетност 14 15 29 Статистика – обща и фирмена теория 17 7 24 Б II Отраслова професионална подготовка 152 231 383 Организация и оперативно управление в търговията.Обща теория на пазарното стопанство. 37 60 97 Икономика на търговията 39 46 85 Стокознание 29 45 74 Маркетинг в туризма 33 34 67 Чужд език 14 46 60 В III Специфична професионална подготовка 116 […]

Офис мениджър

Учебен план “Офис мениджър” КОД 346010 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория 650 – 650 А. Обща професионална подготовка         Обща икономическа подготовка 410 – 410   Модул 1       Микроикономика 20 – 20 Макроикономика 30 – 30 3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 – 40 Счетоводство на фирмата 60 – 60 Бюджетно счетоводство 30 – 30 Компютърно счетоводство 30 – 30   Модул 2       1. Икономика на фирмата 30 – 30 2. Мениджмънт на фирмата 30 – 30 3. Обща теория на статистиката 30 – 30 4. Пари, банки […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-