Последни Професионални обучения

Home   Професионални обучения

Икономика и мениджмънт

Учебен план “Икономика и мениджмънт” КОД 3451104 Трета степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща икономическа подготовка         Модул 1 170 – 170  1 Микроикономика 20 – 20  2 Макроикономика 20 – 20  3 Обща теория на счетоводната отчетност 40 – 40  4 Счетоводство на фирмата 60 – 60  5 Компютърно счетоводство 30 – 30   Модул 2 220 – 220  1 Икономика на фирмата 30 – 30  2 Мениджмънт на фирмата 30 – 30  3 Обща теория на статистиката 30 – 30  4 Пари, банки и парична политика 30 – 30  5 Финанси 20 – 20  6 Борси […]

Оперативно счетоводство

Учебен план “Оперативно счетоводство” КОД 3440301 Трета степен на професионална квалификации № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория 650 – 650 А. Обща професионална подготовка         Обща икономическа подготовка 480 – 480   Модул 1       Микроикономика 20 – 20 Макроикономика 20 – 20 3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 – 40 Счетоводство на фирмата 60 – 60 Банково счетоводство 30 – 30 Бюджетно счетоводство 30 – 30 Компютърно счетоводство 30 – 30   Модул 2       Бизнес комуникации 20 – 20 Икономика на фирмата 30 – 30 Мениджмънт на фирмата 30 – 30 Маркетинг 20 – 20 […]

Малък и среден бизнес

Учебен план “Малък и среден бизнес” КОД 3450501 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 147 77 224 Здравословни и безопасни условия на труд 6 6 12 Обща икономическа теория 14 4 18 Микроикономика 20 10 30 Макроикономика 24 6 30 Обща теория на счетоводството. Счетоводство на предприятието 36 24 60 Право – основи на право и фирмено право 22 8 30 Бизнес комуникации 25 19 44 Б. Отраслова професионална подготовка 279 243 522 1. Икономика на предприятие 103 35 138 Маркетинг 29 31 60 3. Финанси на предприятието /фирмата/ 36 12 48 4. Чужд език 56 28 84 […]

Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Учебен план “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения” КОД 8110601 Трета степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 132 50 182 Здравословни и безопасни условия на труд 12 – 12 Икономическа отчетност на фирмата 60 – 60 Чужд език 30 50 80 Информационни технологии 30 – 30 Б. Отраслова професионална подготовка 96 – 96 1. Материалознание на хранителните продукти 24 – 24 Технологично обзавеждане н азаведение за хранене 24 – 24 3. Хигиена на храненето и хранително законодателство 12 – 12 4. Мениджмънт 24 – 24 5. Професионална етика, естетика, психология 12 – 12 В. Специфични за […]

Екскурзоводско обслужване

Учебен план “Екскурзоводско обслужване” КОД 8120302 Трета степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 131 135 266 Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда 32 16 48 Основи на пазарната икономика 24 8 32 Трудови и осигурителни отношения 21 9 30 Бизнес комуникация за работа в екип 20 16 36 Компютърно обучение 15 45 60 Чудо езиково обучение. Комуникативни умения 19 41 60 Б. Отраслова професионална подготовка 126 128 254 1. Основи на туризма 49 41 90 Счетоводство и отчетност на фирмата 29 36 65 3. Информационни технологии в туризма 14 19 33 4. Професионална етика и […]

СЕРВИТЬОР – БАРМАН

Учебен план “СЕРВИТЬОР – БАРМАН”   ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ КОД 8110801 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Модул – Теория 260 – 260 Материалознание на хранителните продукти. 18 – 18 Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. 18 – 18 Сервиране и барманство  90 – 90 Здравословни и безопасни условия на труд. 12   –   12 Хигиена на храненето и хранително законодателство. 12   –   12 Икономика и отчетност на фирмата. 36   –   36 Технология на кулинарна продукция 20 – 20 Чужд език 42 – 42 Професионална етика, естетика и психология 12 – 12 Б Модул […]

Камериер

Учебен план “Хотелиерство” (Камериер) КОД 8110301 Първа степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 100 30 130 Здравословни и безопасни условия на труд 6 – 6 Чужд език 18 30 48 Стокознание на промишлените на стоки 12 – 12 Машини и съоръжения в хотелиерството 12 – 12 Технология на камериерското обслужване 30 – 30 Професионална етика, естетика и психология 10 – 100 Счетоводство на туристическата фирма 12 – 12 Б. Учебна практика – 170 170 Практика за начални умения – 104 104 Производствена практика – 66 66   Всичко А + Б 100 200 300      

Хотелиерство

Учебен план “Хотелиерство” (Портиер – пиколо) КОД 8110401 Първа степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 130 42 172 Чужд език 72 42 114 Въведение в хотелиерството 6 – 6 Посрещане и настаняване на гости в хотела 18 – 18 Охранителни процедури 6 – 6 Анализ на риска 6 – 6 Счетоводство и отчетност 6 – 6 Професионална етика, естетика и психология 10 – 10 Б. Учебна и производствена практика – 128 128   Всичко А + Б 130 170 300      

ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

  Учебен план “ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” (Готвач) КОД 8110701 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Модул – Теория 260 – 260 Материалознание на хранителните продукти. 24 – 24 Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. 24 – 24 Технология на кулинарна продукция. 90 – 90 Здравословни и безопасни условия на труд. 12 – 12 Хигиена на храненето и хранително законодателство. 12 – 12 Икономика и отчетност на фирмата. 36 – 36 Сервиране 20 – 20 Чужд език /английски/ 42 – 42 Б. Модул – Учебна практика – 400 400 1. Практика за налични умения – 336 336 Производствена практика […]

Организация на хотелиерството

Учебен план “Организация на хотелиерството” КОД 8110101 Трета степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 78 116 194 Здравословни и безопасни условия на труд 12 – 12 Чужд език 36 116 152 Информационни технологии 30 – 30 Б. Отраслова професионална подготовка 114 – 114 1. Делово общуване /Бизнес комуникации/ 24 – 24 Хигиена и неотложна медицинска помощ 12 – 12 3. Икономика и меноджмънт на туризма 24 – 24 4. Счетоводство на туристическата фирма 18 – 18 5. Маркетинг и реклама 18 – 18 Правна уредба в туризма 18 – 18 В. Специфични за професията професионална подготовка 188 464 652 […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-