Последни Новини

Home   Новини

Проведен семинар по проект PAFYP

Проведохме изключително успешен и полезен семинар на теми: Как да подкрепим децата в условията на Ковид-19 и Позитивното родителство – мит или реална възможност. В приятна обстановка обсъдихме предизвикателствата пред нас като възрастни и отговорността ни към децата „тук и сега“. Представихме интересни материали, идеи и мнения, споделени по време на нашите партньорски срещи по проект ”PAFYP” – Parenting Awareness for Young People with reference no: 2019-1-UK01-KA205-060936! На събитието присастваха учители, психолози и родители. Семинарът бе организиран в рамките на проект ”PAFYP” – Parenting Awareness for Young People with reference no: 2019-1-UK01-KA205-060936! Ето и няколко снимки от семинара:  

TIMELESS в действие

Проектът TIMELESS е инициатива, породена от необходимостта, установена от преподаватели на възрастни от цяла Европа, за подобряване на методите и стратегиите за преподаване на чужди езици и ИКТ на по-възрастни учащи. Общоприето мнение е, че възрастните учащи искат да знаят, да принадлежат и да се реализират (личностно израстване). От друга страна доставчиците на обучения за възрастни знаят, че образованието е начин за свързване на минало, настояще и бъдеще, освен това образованието е средство за увеличаване на социалните роли, които възрастните учащи могат да играят в нашите общества, да бъдат активно включени в обществени дейности, както и в публичната сфера. За справяне с въпроси като материално и нематериално културно наследство, съвместно […]

Покана за участие в семинар

Имаме удоволствието да ви поканим на организиран от нас семинар! Темите са: Как да подкрепим децата в условията на Ковид-19 и Позитивното родителство – мит или реална възможност. В приятна обстановка ще обсъдим предизвикателствата пред нас като възрастни и отговорността ни към децата „тук и сега“. Ще предоставим интересни материали, идеи и мнения, споделени по време на нашите партньорски срещи по проект ”PAFYP” – Parenting Awareness for Young People with reference no: 2019-1-UK01-KA205-060936! Очакваме ви!!! Събитието е отворено за учители, психолози, родители. Местата са ограничени и ако имате интерес, моля попълнете регистрационната форма до 11.09.2020 (петък), 12.00 часа. С предимство ще се ползват записалите се първи. Място на провеждане: градината на хотел […]

Интересно проучване за съдебната система в България

    Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведенотопо проучване касаещо препоръки, съгласно изпълнение на Дейност № 3, по проект № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Настоящият доклад стъпва на база на получените резултати от проведена нарочна онлайн дискусия, касаеща отправянето на препоръки и предложения подобряване на цялостния процес по даване на предложения и вземане на решения относно приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в […]

Мобилности по проект DIGITT

Ето че втората и трета мобилност по проект: Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни, 2020-1-BG01-KA104-078632 са вече факт! В рамките на месец Сертември и началото на Октомври изпратихме 2-ма участника, които вземаха участие в обучението на тема Adult Education Survival Kit: Effective Strategies for Teaching Low Skilled and Low Qualified. Нашите партньори от Испания за пореден път доказаха професионализма си и успяха да организират всичко отлично, за да може нашите участници да се чувстват добре и в сигурна среда. Благодарение на проявената гъвкавост от страна на EDENSOL DANMARC SL нашите участници успяха да пътуват в удобно з атях време, да научат много нови неща, както и да надградят знанията, да обменят опит […]

Първи бюлетин по проект Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness

Представяме на Вашето внимание първия бюлетин от нашия изключително интересен проект - Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness, който дава отговор как можем да използваме изкуството при обучението на предприемачи! Final Newsletter

Първа мобилност по проект DIGITT

  Имаме удоволствието да съобщим, че въпреки трудната икономическа ситуация, пандемията и други фактори, екипът ни успя да осъществи първата мобилност по проект: Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни, 2020-1-BG01-KA104-078632 Изпратихме 1 участник, който успя да вземе участие в обучението на тема Adult Education Survival Kit: Effective Strategies for Teaching Low Skilled and Low Qualified Ползите за участника са много, но ето и някои от тях: •повишена осведоменост за значението и полезността на ИКТ в образованието •придобиване и усъвършенстване на професионални компетенции, свързани с ИКТ и на стратегии и методи на преподаване (като неформална методология и онлайн обучение) •уникален културен,личен опит на обучение в чужбина •увеличаване на техните възможности за […]

В подкрепа на туристическия бранш – Проект CEL4ITM

В продължение на работата ни по проект – CEL4ITM изработихме нашия втори бюлетин! Запознайте се с работата ни по проекта! 2 newsletter Cel4ITM (fv)

Започваме нов проект: Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни

  „Никанор“ ООД стартира нов проект, с наименование Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни. Проектът ще бъде реализиран в сътрудничество с Edensol Danmarc Consulting SL от Испания, по програма Еразъм +. Проект „Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни“ е важна част от дългосрочната стратегия на Никанор ООД за непрекъснато развитие и надграждане квалификацията на всички специалисти, ангажирани в процесите на обучение и образование на възрастни. Това към което се стремим в областта на европейската мобилност и сътрудничество може да се обобщи в: 1. Подкрепа и развитие на нашите образователни услуги; 2. Укрепване на организационния капацитет по отношение на управление и програмиране. Нашите дългосрочни цели […]

Piloting CEL4ITM project

                        The CEL4ITM project partners are exploring a new way to learn about tourism management, and we would love your opinion! We are reaching out to a small (and select) group of students and professionals / experts to be the very first to go through our new online courses on Tourism Management. If you are interested, please fill in this short survey with your information: https://forms.gle/8dx8WUfFf2ozHKPM9 You can follow the instructions that are explained here: WHAT WE ARE ASKING FROM YOU: We will give you the opportunity to be one of our first users, so we can improve and […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-