Последни Новини

Home   Новини

PEPA project: Our 1st Leaflet

We’re happy to share, with you, our 1st Newsletter under PEPA project! PEPA is the Peer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women who will receive training and access to educational and practical resources. You could take a look on it on the link below! ––––– Имаме удоволствието да споделим с Вас нашия първи бюлетин по проект: PEPA - eer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women Може да го разгледате на линка по-долу: Leaflet PEPA English with flags

Последната мобилност по проект Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни

     Успяхме да проведем и последната мобилност по проект: Дигитални инструменти за обучение на нискообразовани и нискоквалифицирани възрастни, 2020-1-BG01-KA104-078632! В трудните времена на пандемия се гордеем с екипа на Никанор ООД, както и този на нашите партньори от EDENSOL DANMARC SL, защото успяхме да завършим този проект успешно. В рамките на месец Май изпратихме последният участник от екипа на Никанор ООД, който се включи в обучението на тема: Adult Education Survival Kit: Effective Strategies for Teaching Low Skilled and Low Qualified. В следваща публикация ще Ви информираме подробно за постигантите резултати, с които се гордеем и с това какво ни предстои, като последващи действия !  

TRAFFIR уебинар #4

  Състои се четвъртия уебинар по проект TRAFFIR. Дискутираха се важни и интересни теми като преодоляването на трудни ситуации, травматичен стрес, и други!   

TRAFFIR Webinar #4

We have successfully held the 4th webinar for project TRAFFIR. We covered many important and interesting topics such as coping with difficult situations, traumatic stress, and more!

TRAFFIR Newsletter 3

With information about the project objectives, webinars, background, and team, the 3rd TRAFFIR newsletter has been published. As always, it is attached here so you can access and read it easily. Great progress so far with more to come!

Certificate of membership Let Her In

  We are excited to announce that we are officially a member of the Let Her In international network.

Сертификат за членство Let Her In

  Гордеем се с това че сме официален член на интернационална мрежа Let Her In.

публикация по проект TIMELESS

Първата публикация по проект TIMELESS е тук с информация за партньорите и развитието до тук. Бихме се радвали да я прочетете за още информация!

TIMELESS Newsletter

The first newsletter for the project TIMELESS is here with information about the partners and the progress of the project. We encourage you to read it for more information!

CHAT2LEARN First Results

The first results of our chatbot project CHAT2LEARN are finally here! There are many uses for chatbots in education, and we want to share our findings with you – A technical application for HR chatbot assistant, focused on recruitment and with possibilities to scale up to training and development. The practice was awarded as “Best HR project for SME” for 2020 by the Bulgarian People Management Association. Expect more information soon! We are also excited to tell you about our other chatbot integration ideas.

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-