Последни Новини

Home   Новини

TRAFFIR Webinar

On 19.05 at the TRAFFIR webinar, Nikanor presented our PowerPoint about reducing stress. You can see it attached!

Уебинарът по проект TRAFFIR

На 19.05 представихме презентация по намаляване на стрес за уебинарът по проект TRAFFIR. Презентацията е прикрепена!            

CHAT2LEARN

Никанор се въвлича в модерни технологии с участие в проекта по чатбот технологии CHAT2LEARN. Във връзка с това споделяме този линк: https://dev.to/larymak/integrating-chatbot-into-your-next-project-3gk Скоро ще качим повече информация тук: https://nikanor.bg/ 

CHAT2LEARN

Nikanor is staying on top of tech with our participation in a chatbot technology project CHAT2LEARN. In relation to this, we want to share this link: https://dev.to/larymak/integrating-chatbot-into-your-next-project-3gk Soon there will be more information here: https://nikanor.bg/ 

TRAFFIR уебинар 5

Предварително се запишете за петия уебинар по проекта TRAFFIR на 19 Май от 2 часа СЕТ! Ще има интервю и ще покрием теми свързани с PTSD и травма терапия. За още информация вижте прекачената програма. Линк за регистрация: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArduiprDMvH9UIP1v2UrkGO11TibqJsfOC  

TRAFFIR Webinar 5

Register in advance for the 5th TRAFFIR webinar on the 19th of May at 2pm CET! We will have an interview as well as covering topics related to PTSD and trauma therapy. For more information see the attached agenda. Registration link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArduiprDMvH9UIP1v2UrkGO11TibqJsfOC

UNSS

На 14 Май 2021 Витлена Василева взе участие в кръгла маса по проект „Комплексен анализ на бизнес средата и компаниите, опериращи в сектора на ИКТ и високите технологии в България за периода 2015-2020 г.“, организирана от Ръководителя на проекта проф. Мария Маркова На кръглата маса Витлена Василева представи резултатите от анализа и проучването, направено от екипа на Никанор в сътрудничество с Фондация Европейско развитие Работата по проекта продължава и скоро ще споделим интересни резултати.

MAP Meeting

On the 11th we had a project MAP meeting. We discussed the modules in detail as well as objectives for the project. We also talked about how the dissemination will be handled. Finally, any other questions were asked and answered.

MAP среща

На 11 проведохме среща по проект MAP. Дискутирахме модулите подробно и също така цели по проекта. Говорихме и за как ще се публикуват постиженията. На края имахме време да изясним други въпроси.

The Good Manager Meeting

Some news about The Good Manager project! The second transnational meeting of the project took place last week at a distance and allowed us to establish the next steps to follow in the development of the project. Paris&Co carried out its first interview for Output 2. This interview allowed us to review the questions in order to refine them for the interviews that will follow. By June, we will have several interviews that will allow the construction of the Wiki. The specifications of the implementation guide (Output 3) are to be filled in by the partners during the month of May. Finally, the topic proposals and assignments for Outputs 4, […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-