Последни Новини

Home   Новини

Стартираме нов проект: CEL4ITM – Продължаващо онлайн обучение за иновации в областта на управлението на туризма

Проект за стратегическо партньорство между 5 държави за създаването на иновативна обучителна платформа в областта на туризма На 29 и 30 януари 2019 г. в Санта Круз де Тенерифе, Испания се проведе първата среща по проект „CEL4ITM – Продължаващо онлайн обучение за иновации в областта на управлението на туризма” (2018-1-ES01-KA204-050711 – Continuous e-learning for Innovation in Tourism Management). Проектът е с продължителност 2 години и се финансира от програма „Еразъм +” на ЕС. Целта му е да се разработи иновативна обучителна платформа и модулна програма за хора, които искат да започнат бизнес или кариера в сферата на туризма, и за професионалисти в областта, които искат да повишат уменията си за […]

Стартира проект „Open your eyes: Fake news for dummies“

След щурия черен Петък Ви запознаваме с нов проект, който спечелихме и започваме да работим „Open your eyes: Fake news for dummies“! Както може би вече някои от Вас се е досетил от заглавието на проекта има връзка с идентифицирането на фалшиви новини. „Никанор“ ООД е координатор по проекта, партньорство с шест чуждестранни партньора. Целта на проекта е да проучим информационни канали и да повишим уменията на възрастните да идентифицират фалшивите новини. Миналата седмица се проведе първата среша между партньорите по проекта, които са организации от различни страни – Испания, Румъния, Белгия, Словения и Италия. Очаквайте скоро повече информация за дейностите по проекта! Може да видите и снимки от срещата […]

Проект Open It up продължава

#openitup Ако искате да стартирате Ваш собствен бизнес … Последвайте историите на нашите герои, за това как са започнали своя собствен бизнес и почерпете идеи Ето и повече информация за етапа, в който е проекта и как може да се възползвате от него: newsletter

Какво ново по проект OpenItup

Проектът OpenITup цели да разшири и развие компетенциите на преподавателите в ефективното обучение на възрастни за дигитални и предприемачески умения, като използва ефективни нови инструменти и технологии. Проектът е в продължение на проект изпълнен по програмата „Еразмус +“, с наименование „Отворени врати към Европа“ в Европа“ ( www.opendoortoeurope.eu), завършен през 2016 г., тъй като е насочен натрупване на езикови компетенции – за нива BI-B2 – и предприемачески умения. Като има за цел да осигури на обучаващите се възрастни, уменията, необходими за превръщането на техните бизнес идеи в успешни стартиращи фирми. Ето и нашата брошура: Open IT Up_leaflet_BG

Проект OpenITup в действие

Сайтът на проекта е вече създаден и работи! Ето го и него: www.openitup.eu Освен това, споделям с Вас повече информация за това, какво предстои в проекта: OpenITup First Newsletter

OpenITup project

This 30-month Erasmus+ KA204 project (n. 2017-1-ES01-KA204-038085) aims to extend and develop educators’ competences in the effective teaching of literacy, digital and entrepreneurial skills to vulnerable groups of adult learners, by making use of effective new tools and technologies. The project is complementary to the Erasmus+ project “Open the Door to Europe”- www.opendoortoeurope.eu , finalised in 2016, strengthening furthermore language competences (moving on to BI-B2 levels) and the entrepreneurial skills and aiming to equip adult learners with the skills that are needed to turn their business ideas into successful startups. “OpenITup” is an opportunity for both educators and adult learners to acquire the knowledge and skills necessary to be self-employed, […]

Заключителна конференция по проект VIsit4u

Проектът за достъпен туризъм Visit4u навлиза във финалната си фаза. След двугодишно ползотворно сътрудничество, на заключителната конференция в Рига, която ще се състои в периода. 07.12.201-09.12.2017, водещият партньор Centre for Accessible Environments (United Kingdom) ще обобщи постигнатите от всички партньорски организации резултати и ще даде насоки за бъдещи разработки в областта на достъпния туризъм. Важна цел пред целия екип беше да се постигне синергия между бизнеса, неправителствения сектор, публичните институции, учебните заведения и организациите на хора с увреждания. Развитието на достъпен туризъм в целия свят бележи бързо развитие през изминалите години, като в него е залегнала идеята, че освен двигател на икономическата активност туризмът е благо, което следва да бъде […]

Пилотните обучения по проект Visit4u за достъпен туризъм приключиха

На 29.09.2017г. в град София успешно приключиха пилотните обучения по проект Visit4u, разработен от седем партньорски организации от различни страни, специализирани в областта на туризма и работата с хора с увреждания. В пилотните обученения участие взеха 30 човека, като всеки един от тях даде високи последващи оценки за ползата от проведеното обучение и за нивото на лекторския екип. Участниците споделиха личен опит и добри практики при работата с хора с увреждания и бяха генерирани нови идеи за развитие на достъпния туризъм. Една от основните цели на проекта е засилване на активното сътрудничество между професионалистите в областта на турзма, хората работещи върху проблемите с достъпа, малките и средни предприятия, неправителствените организации, […]

Картографиране и представяне на актуализиран профил на местата за достъпен туризъм по проект Visit4u

Проектът Visit4u продължава в следващия си етап, в който нагледно се представят условията за масов достъп в урбанизираните територии, включително музеи, хотели, летища, улици и тн. Бяха изследвани и анализирани достъпни маршрути, като резултатите от направените проучвания са изпратени на партньорските организации от Гърция, Италия, Латвия, Испания и Англия. Успоредно с това, четири от партньорските организицаии по проекта бяха посетени от водещия партньор Centre for Accessible Environments (United Kingdom), който на място проучи разработените от партньорите маршрути. Резултатите от проведените пилотните обучения ще бъдат представени и обобщени на официалната партньорска среща в Рига през декември 2017г.

Стартират пилотните обучения за проект Visit4u

Проектът Visit4u, разработен в областта на достъпния туризъм и насочен към нуждите на хората с увреждания стартира пилотните си обучения. Участниците ще бъдат запознати, както с изискванията за достъпен туризъм, така и с редица добри практики в областта на работата с хора с увреждания, възможностите за подобряване на комуникацията, реални казуси и иновативни методи за адаптиране на туристическия бизнес към нуждите на този сегмент потребители на туристически продукти и услуги. Специално внимание ще бъде обърнато на различните форми на увреждания, степента на влияние на околната среда върху емоционалното и физическо здраве на посетителите, алтернативните форми за пълноценно общуване и не на последно място практически насоки за подобряване на заобикалящата ни […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-