Последни Новини

Home   Новини

Методология – изкуството и литературата Applying Arts project

Как да придобием лидерски умения, как да работим ефективно в екип, как да създадем успешен бизнес – изтъркани от употреба теми! Но как чрез произведенията на изкуството ще станем лидери, екипни играчи и влиятелни бизнесмени – това ще научите в нашия проект! Представяме Ви – Методология как изкуството и литературата да се използват за образование, творчество и иновативност. Методологията е достъпна на български и английски език. IO1 Methodology Final_English IO1 Methodology Final_Bulgarian

Проведен семинар по проект PAFYP

Проведохме изключително успешен и полезен семинар на теми: Как да подкрепим децата в условията на Ковид-19 и Позитивното родителство – мит или реална възможност. В приятна обстановка обсъдихме предизвикателствата пред нас като възрастни и отговорността ни към децата „тук и сега“. Представихме интересни материали, идеи и мнения, споделени по време на нашите партньорски срещи по проект ”PAFYP” – Parenting Awareness for Young People with reference no: 2019-1-UK01-KA205-060936! На събитието присастваха учители, психолози и родители. Семинарът бе организиран в рамките на проект ”PAFYP” – Parenting Awareness for Young People with reference no: 2019-1-UK01-KA205-060936! Ето и няколко снимки от семинара:  

TIMELESS в действие

Проектът TIMELESS е инициатива, породена от необходимостта, установена от преподаватели на възрастни от цяла Европа, за подобряване на методите и стратегиите за преподаване на чужди езици и ИКТ на по-възрастни учащи. Общоприето мнение е, че възрастните учащи искат да знаят, да принадлежат и да се реализират (личностно израстване). От друга страна доставчиците на обучения за възрастни знаят, че образованието е начин за свързване на минало, настояще и бъдеще, освен това образованието е средство за увеличаване на социалните роли, които възрастните учащи могат да играят в нашите общества, да бъдат активно включени в обществени дейности, както и в публичната сфера. За справяне с въпроси като материално и нематериално културно наследство, съвместно […]

Покана за участие в семинар

Имаме удоволствието да ви поканим на организиран от нас семинар! Темите са: Как да подкрепим децата в условията на Ковид-19 и Позитивното родителство – мит или реална възможност. В приятна обстановка ще обсъдим предизвикателствата пред нас като възрастни и отговорността ни към децата „тук и сега“. Ще предоставим интересни материали, идеи и мнения, споделени по време на нашите партньорски срещи по проект ”PAFYP” – Parenting Awareness for Young People with reference no: 2019-1-UK01-KA205-060936! Очакваме ви!!! Събитието е отворено за учители, психолози, родители. Местата са ограничени и ако имате интерес, моля попълнете регистрационната форма до 11.09.2020 (петък), 12.00 часа. С предимство ще се ползват записалите се първи. Място на провеждане: градината на хотел […]

Интересно проучване за съдебната система в България

    Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведенотопо проучване касаещо препоръки, съгласно изпълнение на Дейност № 3, по проект № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Настоящият доклад стъпва на база на получените резултати от проведена нарочна онлайн дискусия, касаеща отправянето на препоръки и предложения подобряване на цялостния процес по даване на предложения и вземане на решения относно приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в […]

Първи бюлетин по проект Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness

Представяме на Вашето внимание първия бюлетин от нашия изключително интересен проект - Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness, който дава отговор как можем да използваме изкуството при обучението на предприемачи! Final Newsletter

В подкрепа на туристическия бранш – Проект CEL4ITM

В продължение на работата ни по проект – CEL4ITM изработихме нашия втори бюлетин! Запознайте се с работата ни по проекта! 2 newsletter Cel4ITM (fv)

Piloting CEL4ITM project

                        The CEL4ITM project partners are exploring a new way to learn about tourism management, and we would love your opinion! We are reaching out to a small (and select) group of students and professionals / experts to be the very first to go through our new online courses on Tourism Management. If you are interested, please fill in this short survey with your information: https://forms.gle/8dx8WUfFf2ozHKPM9 You can follow the instructions that are explained here: WHAT WE ARE ASKING FROM YOU: We will give you the opportunity to be one of our first users, so we can improve and […]

Конференция по проект „Openitup“

На 09.04.2020 се проведе международна коференция по проект: Насърчаване на уменията на учителите за повишаване на компетенциите им при преподаване на възрастни, 2017-1-ES01-KA204-038085. Взеха участие обучители, преподаватели, млади предприемачи, както от България, така и от чужбина. Поради извънредната ситуация със COVID-19 партньорите ни по проекта участваха, чрез видеа. Гостите имаха възможност виртуално да се запознаят с всички партньори по проекта, които чрез видеа демонстрираха постигнатите резултати. В допълнение имаха възможност да тестват онлайн платформата и да апробират възможностите, които тя предоставя – www.openitup.eu. Ето и повече подробности за проекта: OpenITup е 30-месечен проект, по програма Erasmus + KA204, чиято цел е да разшири и развие компетенциите на преподавателите в ефективното обучение на […]

Приключи Дейност 1 по проект по оперативна програма Добро управление

blog-thumbnail

По проект Оперативна програма „Добро управление “ (ОПДУ), с № БС058Р0Р001-3.003-0038 и наименование „Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“ успешно приключихме Дейност 1: Анализ на ефективността на заложените в Пътната карта мерки, тяхната приложимост и необходимост Изпълнителят „Изследователски център Тренд“ ООД успя да постигне следните резултати – Изготви детайлен преглед и анализира 6-те стратегически цели на ПК към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система отразен в 6 отделни доклада – Изготви анализ на ефективността на заложените в Пътната карта мерки, тяхната приложимост и необходимост и участието на СГО […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-