В периода 05.11.20.14г. – 07.11.2014г. служителите на “Никанор” ООД ще се включат в обучения по проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение” с изпълнител Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Чрез обучението служителите в него ще повишат знанията си по следните теми:
– “Системи за управление на качеството”
– “Персонал – подбор на качеството”
– “Планиране на процесите. Устойчивост”
– “Структура на ЦПО”
– “Правилник за устройство и дейност на ЦПО”
– “Оперативна отчетност”
– “Разпределяне на задачите”
– “Външни експерти”
– “Комуникация и разпределяне на задачите”
– “Нормативни изисквания при организиране и провеждане на обучение”
– “Мотивация”
– “Информационна система на НАПОО”
Други

http://www.navet.government.bg/bg/project-ophr-2013bg

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This