В периода 05.11.20.14г. – 07.11.2014г. служителите на “Никанор” ООД ще се включат в обучения по проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение” с изпълнител Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Чрез обучението служителите в него ще повишат знанията си по следните теми:
– “Системи за управление на качеството”
– “Персонал – подбор на качеството”
– “Планиране на процесите. Устойчивост”
– “Структура на ЦПО”
– “Правилник за устройство и дейност на ЦПО”
– “Оперативна отчетност”
– “Разпределяне на задачите”
– “Външни експерти”
– “Комуникация и разпределяне на задачите”
– “Нормативни изисквания при организиране и провеждане на обучение”
– “Мотивация”
– “Информационна система на НАПОО”
Други

http://www.navet.government.bg/bg/project-ophr-2013bg

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This