Оперативно счетоводство

Учебен план

“Оперативно счетоводство”

КОД 3440301

Трета степен на професионална квалификации

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория 650 650
А. Обща професионална подготовка      
  Обща икономическа подготовка 480 480
  Модул 1      
Микроикономика 20 20
Макроикономика 20 20
3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 40
Счетоводство на фирмата 60 60
Банково счетоводство 30 30
Бюджетно счетоводство 30 30
Компютърно счетоводство 30 30
  Модул 2      
Бизнес комуникации 20 20
Икономика на фирмата 30 30
Мениджмънт на фирмата 30 30
Маркетинг 20 20
Основи на правото 20 20
Фирмено право 20 20
Б Специализирана икономическа подготовка 240 200 440
  Модул 3      
Обща теория на статистиката 30 30
Финансова статистика 20 20
Пари, банки, парична политика 20 20
Финанси 20 20
Борси и борсови операции 20 20
Специализирана икономическа подготовка 170 170
  Модул 4      
Валутен и митнически контрол 30 30
Финансов и данъчен контрол 30 30
Икономически анализ на фирмата 30 30
Счетоводни стандарти 30 30
Отчитане на външно търговските сделки 20 20
Предприемачество и дребен бизнес 30 30
В. II Практика   650  
  Учебна практика      
Работа с компютър във фирмата 100 100
Счетоводство 300 300
Бизнес комуникации 50 50
Отчитане на външно търговски сделки   50 50
Производствена практика 150 150
Чужд език – Английски 200 200
  Всичко А + Б + В 972 850 1822

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This