Шивач

Учебен план

“Шивач”

КОД 5421101

Първа степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 20 4 24
Здравословни и безопасни условия на труд 6 6
Трудовоправна и икономически знания. Организация на трудовия процес 10 10
Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 4 4 8
Б. Отраслова професионална подготовка 31 4 35
1. Икономика 10 10
Електротехника, електроника и автоматизация 5 5
3. Материалознание 16 4 20
В. Специфични за професията професионална подготовка 43 198 241
Машини и съоръжения в шевната промишленост 10 10 20
Конструиране на облеклото 13 12 25
Технология на облеклото 10 30 40
Учебна практика 106 106
Производствена практика 30 30
Чужд език по специалността 10 10 20
  Всичко А + Б + В 94 206 300

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This