Шивач

Учебен план

“Шивач”

КОД 5421101

Първа степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 20 4 24
Здравословни и безопасни условия на труд 6 6
Трудовоправна и икономически знания. Организация на трудовия процес 10 10
Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 4 4 8
Б. Отраслова професионална подготовка 31 4 35
1. Икономика 10 10
Електротехника, електроника и автоматизация 5 5
3. Материалознание 16 4 20
В. Специфични за професията професионална подготовка 43 198 241
Машини и съоръжения в шевната промишленост 10 10 20
Конструиране на облеклото 13 12 25
Технология на облеклото 10 30 40
Учебна практика 106 106
Производствена практика 30 30
Чужд език по специалността 10 10 20
  Всичко А + Б + В 94 206 300

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This