Хотелиерство

Учебен план

“Хотелиерство”

(Портиер – пиколо)

КОД 8110401

Първа степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 130 42 172
Чужд език 72 42 114
Въведение в хотелиерството 6 6
Посрещане и настаняване на гости в хотела 18 18
Охранителни процедури 6 6
Анализ на риска 6 6
Счетоводство и отчетност 6 6
Професионална етика, естетика и психология 10 10
Б. Учебна и производствена практика 128 128
  Всичко А + Б 130 170 300

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This