Фризьор

Учебен план

“Фризьор”

КОД 8150101

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 15 22 37
Здравословни и безопасни условия на труд 7 10 17
Икономика 8 12 20
Б. Отраслова професионална подготовка 85 55 140
1. Езикова обучение 30 30
Компютърно обучение 25 25 50
3. Счетоводство 15 15 30
Фирмено право и законодателство 15 15 30
В. Специфични за професията професионална подготовка 221 262 483
Материалознание 20 20 40
Рисуване 10 18 28
Дамско и мъжко фризьорство 10 10 20
Хигиена на фризьора 15 15 30
Професионално етика 20 20
Технология на специалността 146 199 345
  Всичко А + Б + В 321 339 660

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This