Фризьор

Учебен план

“Фризьор”

КОД 8150101

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 15 22 37
Здравословни и безопасни условия на труд 7 10 17
Икономика 8 12 20
Б. Отраслова професионална подготовка 85 55 140
1. Езикова обучение 30 30
Компютърно обучение 25 25 50
3. Счетоводство 15 15 30
Фирмено право и законодателство 15 15 30
В. Специфични за професията професионална подготовка 221 262 483
Материалознание 20 20 40
Рисуване 10 18 28
Дамско и мъжко фризьорство 10 10 20
Хигиена на фризьора 15 15 30
Професионално етика 20 20
Технология на специалността 146 199 345
  Всичко А + Б + В 321 339 660

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This