Туристическа анимация

Учебен план

“Туристическа анимация”

КОД 8120402

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 132 110 242
Здравословни и безопасни условия на труд 34 14 48
Основи на пазарната икономика. 24 8 32
Бизнес предприемачество 21 19 40
Комуникация, работа в екип и преодоляване на конфликти и стрес 17 15 32
Трудови и осигурителни отношения 21 9 30
Работа с компютър 15 45 60
Б. Отраслова професионална подготовка 199 159 358
1. Основи на туризма. 96 40 136
Счетоводство и отчетност в туризма. 22 38 60
3. Информационни технологии в туризма. 24 18 42
4. Професионална етика и туристическо поведение. 38 22 60
Чужд език 19 41 60
В. Специфични за професията професионална подготовка      
Технология на професията „Туристическа анимация” 265 183 448
1.2 Същностна характеристика на туристическата анимация и на професионалния профил на аниматора 26 12 38
1.3 География на туризма 14 4 18
1.4 Туроператорска политика 12 4 16
1.5 Технология и организация на организационното обслужване 23 15 38
1.6 Национално културно историческо наследство. Специфичен бит и етнология 18 10 28
1.7 Комуникативност. Общуване и специфично поведение 16 16 32
1.8 Сценография. Грим и костюми 22 22 44
1.9 Технология на културно познавателната анимация 30 10 40
1.10 Технология и организация на творческо-развлекателна анимация 12 20 32
1.11 Технология на трудово-твореската анимация 18 12 30
1.12 Технология на спортно-развлекателната анимация 22 24 46
1.13 Технология на игрово-приключенската анимация 16 10 26
1.14 Технология на социално-комуникативната анимация 14 8 22
1.15 Охранителни мерки и безопастност на туристите 16 4 20
1.16 Информационно и материално-техническо осигуряване на анимацията 6 12 18
Г. Учебни и производствени практики 178 178
  СИП Свободно избираема професионална подготовка 92 74 166
Управление на проекти 40 28 68
2. Управление на екипи 14 14 28
Гъвкави умения – ефективен тренинг 38 32 70
  Всичко А + Б + В + Г + СИПП 688 704 1392

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This