Туристическа анимация

Учебен план

“Туристическа анимация”

КОД 8120402

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 132 110 242
Здравословни и безопасни условия на труд 34 14 48
Основи на пазарната икономика. 24 8 32
Бизнес предприемачество 21 19 40
Комуникация, работа в екип и преодоляване на конфликти и стрес 17 15 32
Трудови и осигурителни отношения 21 9 30
Работа с компютър 15 45 60
Б. Отраслова професионална подготовка 199 159 358
1. Основи на туризма. 96 40 136
Счетоводство и отчетност в туризма. 22 38 60
3. Информационни технологии в туризма. 24 18 42
4. Професионална етика и туристическо поведение. 38 22 60
Чужд език 19 41 60
В. Специфични за професията професионална подготовка      
Технология на професията „Туристическа анимация” 265 183 448
1.2 Същностна характеристика на туристическата анимация и на професионалния профил на аниматора 26 12 38
1.3 География на туризма 14 4 18
1.4 Туроператорска политика 12 4 16
1.5 Технология и организация на организационното обслужване 23 15 38
1.6 Национално културно историческо наследство. Специфичен бит и етнология 18 10 28
1.7 Комуникативност. Общуване и специфично поведение 16 16 32
1.8 Сценография. Грим и костюми 22 22 44
1.9 Технология на културно познавателната анимация 30 10 40
1.10 Технология и организация на творческо-развлекателна анимация 12 20 32
1.11 Технология на трудово-твореската анимация 18 12 30
1.12 Технология на спортно-развлекателната анимация 22 24 46
1.13 Технология на игрово-приключенската анимация 16 10 26
1.14 Технология на социално-комуникативната анимация 14 8 22
1.15 Охранителни мерки и безопастност на туристите 16 4 20
1.16 Информационно и материално-техническо осигуряване на анимацията 6 12 18
Г. Учебни и производствени практики 178 178
  СИП Свободно избираема професионална подготовка 92 74 166
Управление на проекти 40 28 68
2. Управление на екипи 14 14 28
Гъвкави умения – ефективен тренинг 38 32 70
  Всичко А + Б + В + Г + СИПП 688 704 1392

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This