Текстообработване

Учебен план

“Текстообработване”

КОД 4820301

Първа степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 42 56 98
Здравословни и безопасни условия на труд 4 16 20
Въведение в компютърните системи. Техническо оборудване, терминология, програмнно осигуряване 24 12 36
3. Операционна система 14 28 42
Б. Отраслово професионална подготовка 31 39 70
Обща теория на пазарната икономика 4 6 10
Счетоводство 7 6 13
Право 5 7 12
Обща теория на статистиката 5 7 12
Икономика, Организация и управление на предприятие 11 14 25
В. Специализирана икономическа подготовка 102 226 328
1. Текстообработваща програма 16 20 36
Електронни таблици 16 20 36
Изготвяне на презентации 10 20 30
Обучение за работа в интернет 10 16 26
База данни 10 30 40
Графичен редактор 10 30 40
Фоторедактор 10 30 40
AutoCad 10 30 40
WEB дизайн 10 30 40
  Всичко А + Б + В 175 321 496

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This