Текстообработване

Учебен план

“Текстообработване”

КОД 4820301

Първа степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 42 56 98
Здравословни и безопасни условия на труд 4 16 20
Въведение в компютърните системи. Техническо оборудване, терминология, програмнно осигуряване 24 12 36
3. Операционна система 14 28 42
Б. Отраслово професионална подготовка 31 39 70
Обща теория на пазарната икономика 4 6 10
Счетоводство 7 6 13
Право 5 7 12
Обща теория на статистиката 5 7 12
Икономика, Организация и управление на предприятие 11 14 25
В. Специализирана икономическа подготовка 102 226 328
1. Текстообработваща програма 16 20 36
Електронни таблици 16 20 36
Изготвяне на презентации 10 20 30
Обучение за работа в интернет 10 16 26
База данни 10 30 40
Графичен редактор 10 30 40
Фоторедактор 10 30 40
AutoCad 10 30 40
WEB дизайн 10 30 40
  Всичко А + Б + В 175 321 496

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This