ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

 

Учебен план

“ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

(Готвач)

КОД 8110701

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Модул – Теория 260 260
Материалознание на хранителните продукти. 24 24
Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. 24 24
Технология на кулинарна продукция. 90 90
Здравословни и безопасни условия на труд. 12 12
Хигиена на храненето и хранително законодателство. 12 12
Икономика и отчетност на фирмата. 36 36
Сервиране 20 20
Чужд език /английски/ 42 42
Б. Модул – Учебна практика 400 400
1. Практика за налични умения 336 336
Производствена практика 64 64
  Всичко – А + Б 260 400 660

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This