Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Учебен план

“Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”

КОД 8110601

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 132 50 182
Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
Икономическа отчетност на фирмата 60 60
Чужд език 30 50 80
Информационни технологии 30 30
Б. Отраслова професионална подготовка 96 96
1. Материалознание на хранителните продукти 24 24
Технологично обзавеждане н азаведение за хранене 24 24
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство 12 12
4. Мениджмънт 24 24
5. Професионална етика, естетика, психология 12 12
В. Специфични за професията професионална подготовка 152 530 682
Технология на кулинарната продукция 76 240  
Сервиране и барманство 76 240  
3. Производствена практика 50 50
  Всичко А + Б + В 380 580 960

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This