Офис мениджър

Учебен план

“Офис мениджър”

КОД 346010

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория 650 650
А. Обща професионална подготовка      
  Обща икономическа подготовка 410 410
  Модул 1      
Микроикономика 20 20
Макроикономика 30 30
3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 40
Счетоводство на фирмата 60 60
Бюджетно счетоводство 30 30
Компютърно счетоводство 30 30
  Модул 2      
1. Икономика на фирмата 30 30
2. Мениджмънт на фирмата 30 30
3. Обща теория на статистиката 30 30
4. Пари, банки и парична политика 30 30
5. Финанси 20 20
6. Основи на правото 20 20
7. Фирмено право 20 20
8. Маркетинг 20 20
  Специализирана икономическа подготовка 240 200 440
  Модул 3      
1. Текстообработка и бизнес – кореспонденция на кирилица 40 100 140
2. Текстообработка и бизнес – кореспонденция на латиница 30 100 130
3. Стенография 50 50
4. Бизнес – комуникации 30 30
5. Компютърни офис – системи 30 30
6. Организация и функциониране на държавната и общинска администрация 20 20
7. Териториално планиране и регулиране 20 20
8. Регионална икономика 20 20
Б II Практика 322 650 972
  Учебна практика      
1. Счетоводство 300 300
Производствена практика 150 150
Чужд език – Английски 200 200
Бизнес Английски 122 122
  Всичко А + Б 972 850 1822

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This