Офис мениджър

Учебен план

“Офис мениджър”

КОД 346010

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория 650 650
А. Обща професионална подготовка      
  Обща икономическа подготовка 410 410
  Модул 1      
Микроикономика 20 20
Макроикономика 30 30
3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 40
Счетоводство на фирмата 60 60
Бюджетно счетоводство 30 30
Компютърно счетоводство 30 30
  Модул 2      
1. Икономика на фирмата 30 30
2. Мениджмънт на фирмата 30 30
3. Обща теория на статистиката 30 30
4. Пари, банки и парична политика 30 30
5. Финанси 20 20
6. Основи на правото 20 20
7. Фирмено право 20 20
8. Маркетинг 20 20
  Специализирана икономическа подготовка 240 200 440
  Модул 3      
1. Текстообработка и бизнес – кореспонденция на кирилица 40 100 140
2. Текстообработка и бизнес – кореспонденция на латиница 30 100 130
3. Стенография 50 50
4. Бизнес – комуникации 30 30
5. Компютърни офис – системи 30 30
6. Организация и функциониране на държавната и общинска администрация 20 20
7. Териториално планиране и регулиране 20 20
8. Регионална икономика 20 20
Б II Практика 322 650 972
  Учебна практика      
1. Счетоводство 300 300
Производствена практика 150 150
Чужд език – Английски 200 200
Бизнес Английски 122 122
  Всичко А + Б 972 850 1822

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This