Малък и среден бизнес

Учебен план

“Малък и среден бизнес”

КОД 3450501

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 147 77 224
Здравословни и безопасни условия на труд 6 6 12
Обща икономическа теория 14 4 18
Микроикономика 20 10 30
Макроикономика 24 6 30
Обща теория на счетоводството. Счетоводство на предприятието 36 24 60
Право – основи на право и фирмено право 22 8 30
Бизнес комуникации 25 19 44
Б. Отраслова професионална подготовка 279 243 522
1. Икономика на предприятие 103 35 138
Маркетинг 29 31 60
3. Финанси на предприятието /фирмата/ 36 12 48
4. Чужд език 56 28 84
5. Статистика 28 20 48
Организация и управление на фирмата. Управление на човешките ресурси 14 10 24
Информационни системи и работа с компютър 13 107 120
В. Специфични за професията професионална подготовка 20 12 32
Борси и борсови операции 20 12 32
  Всичко А + Б + В 446 322 778

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This