Козметика

Учебен план

“Козметика”

КОД 8150201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 100 90 190
Мотивации и комуникации 9 15 24
2. Здравословни и безопасни условия на труд 7 10 17
Работа с персонален компютър 25 25 50
Основи на пазарната икономика 3 4 7
Общи правила на трудовоправното законодателство 6 6 12
6. Обучение на чужд език – Английски език 50 30 80
Б. Отраслова професионална подготовка 84 66 150
1. Материалознание 22 18 40
Организация на работното място 8 12 20
3. Въведение в козметиката 22 16 38
Хигиена и неотложна медицинска помощ 32 20 52
В. Специфични за професията професионална подготовка 118 232 350
Въведение в анатомията и физиологията на човека 33 33
Специална технология 85 232 317
  Всичко А + Б + В 302 388 690

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This