КЕТЪРИНГ

Учебен планtrqbwa-vi-ketaring

“КЕТЪРИНГ”

КОД 8110603

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 131 135 266
Здравословни и безопасни условия на труд 32 16 38
Основи на пазарната икономика. 24 8 32
Трудови и осигурителни отношения 21 9 30
Бизнес комуникацие и умения за работа в екип 20 16 36
Работа с компютър 15 45 60
Комуникативен чужд език по професията 19 41 60
Б. Отраслова професионална подготовка 154 90 244
1. Основи на туризма 46 24 70
Счетоводство и отчетност на фирмата 22 32 54
3. Информационни технологии в туризма 14 10 23
4. Професионална етика в туризма 34 14 48
5. Хигиена на храненето и хранително законодателство 24 10 34
6. Микробиология 14 14
В. Специфични за професията професионална подготовка 162 288 450
Същностната характеристика на кетъринга в ресторантьорството 6 24 30
Материална база за кетъринг – услуги 6 32 38
3. Персонал и организация на труда при извършване на кетъринг – услуги 10 48 58
4. Специализация, коопериране и концентрация на производството на кетъринг продукция 6 22 28
5. Технологичен процес при производство на кетъринг продукция 6 12 18
6. Офериране, реклама, промоция, заявяване и договаряне на кетъринг – услуги 33 29 62
Технология на приготвянето, оформянето, контейнезирането, пакетирането и опаковането на кетъринг – кулинапна продукция 28 38 66
Технология, изисквания и специфични правила при различните видове кетъринг – сервитьорско и барманско обслужване 50 66 116
Приходи, разходи, печалба и рентабилност на кетъринга 17 17 34
  Всичко А + Б + В 447 513 960

 

 

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This