КЕТЪРИНГ

Учебен планtrqbwa-vi-ketaring

“КЕТЪРИНГ”

КОД 8110603

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 131 135 266
Здравословни и безопасни условия на труд 32 16 38
Основи на пазарната икономика. 24 8 32
Трудови и осигурителни отношения 21 9 30
Бизнес комуникацие и умения за работа в екип 20 16 36
Работа с компютър 15 45 60
Комуникативен чужд език по професията 19 41 60
Б. Отраслова професионална подготовка 154 90 244
1. Основи на туризма 46 24 70
Счетоводство и отчетност на фирмата 22 32 54
3. Информационни технологии в туризма 14 10 23
4. Професионална етика в туризма 34 14 48
5. Хигиена на храненето и хранително законодателство 24 10 34
6. Микробиология 14 14
В. Специфични за професията професионална подготовка 162 288 450
Същностната характеристика на кетъринга в ресторантьорството 6 24 30
Материална база за кетъринг – услуги 6 32 38
3. Персонал и организация на труда при извършване на кетъринг – услуги 10 48 58
4. Специализация, коопериране и концентрация на производството на кетъринг продукция 6 22 28
5. Технологичен процес при производство на кетъринг продукция 6 12 18
6. Офериране, реклама, промоция, заявяване и договаряне на кетъринг – услуги 33 29 62
Технология на приготвянето, оформянето, контейнезирането, пакетирането и опаковането на кетъринг – кулинапна продукция 28 38 66
Технология, изисквания и специфични правила при различните видове кетъринг – сервитьорско и барманско обслужване 50 66 116
Приходи, разходи, печалба и рентабилност на кетъринга 17 17 34
  Всичко А + Б + В 447 513 960

 

 

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This