Камериер

Учебен план

“Хотелиерство”

(Камериер)

КОД 8110301

Първа степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 100 30 130
Здравословни и безопасни условия на труд 6 6
Чужд език 18 30 48
Стокознание на промишлените на стоки 12 12
Машини и съоръжения в хотелиерството 12 12
Технология на камериерското обслужване 30 30
Професионална етика, естетика и психология 10 100
Счетоводство на туристическата фирма 12 12
Б. Учебна практика 170 170
Практика за начални умения 104 104
Производствена практика 66 66
  Всичко А + Б 100 200 300

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This