Камериер

Учебен план

“Хотелиерство”

(Камериер)

КОД 8110301

Първа степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 100 30 130
Здравословни и безопасни условия на труд 6 6
Чужд език 18 30 48
Стокознание на промишлените на стоки 12 12
Машини и съоръжения в хотелиерството 12 12
Технология на камериерското обслужване 30 30
Професионална етика, естетика и психология 10 100
Счетоводство на туристическата фирма 12 12
Б. Учебна практика 170 170
Практика за начални умения 104 104
Производствена практика 66 66
  Всичко А + Б 100 200 300

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This