Икономика и мениджмънт

Учебен план

“Икономика и мениджмънт”

КОД 3451104

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща икономическа подготовка      
  Модул 1 170 170
 1 Микроикономика 20 20
 2 Макроикономика 20 20
 3 Обща теория на счетоводната отчетност 40 40
 4 Счетоводство на фирмата 60 60
 5 Компютърно счетоводство 30 30
  Модул 2 220 220
 1 Икономика на фирмата 30 30
 2 Мениджмънт на фирмата 30 30
 3 Обща теория на статистиката 30 30
 4 Пари, банки и парична политика 30 30
 5 Финанси 20 20
 6 Борси и борсови операции 20 20
 7 Маркетинг 20 20
 8 Основи на правото 20 20
 9 Фирмено право 20 20
Б. Специализирана икономическа подготовка      
  Модул 3 195 195
 1 Икономически анализ на фирмата 30 30
 2 Управление на човешките ресурси 30 30
 3 Предприемачество и дребен бизнес 30 30
 4 Проектен мениджмънт 30 30
 5 Застрахователна политика 20 20
 6 Международен бизнес 25 25
 7 Бизнес комуникации 30 30
  Практика      
  Модул 4 300 300
1. Учебна практика      
1.1 Работа с компютър 100 100
1.2 Счетоводство 300 300
1.3 Бизнес комуникации 50 50
1.4 Предприемачество и дребен бизнес 50 50
В. Производствена практика 300 300
Г. Задължително избираема подготовка 200 200
Чужд език 200 200
  Всичко А + Б + В + Г 795 800 1595

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This