Икономика и мениджмънт

Учебен план

“Икономика и мениджмънт”

КОД 3451104

Трета степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща икономическа подготовка      
  Модул 1 170 170
 1 Микроикономика 20 20
 2 Макроикономика 20 20
 3 Обща теория на счетоводната отчетност 40 40
 4 Счетоводство на фирмата 60 60
 5 Компютърно счетоводство 30 30
  Модул 2 220 220
 1 Икономика на фирмата 30 30
 2 Мениджмънт на фирмата 30 30
 3 Обща теория на статистиката 30 30
 4 Пари, банки и парична политика 30 30
 5 Финанси 20 20
 6 Борси и борсови операции 20 20
 7 Маркетинг 20 20
 8 Основи на правото 20 20
 9 Фирмено право 20 20
Б. Специализирана икономическа подготовка      
  Модул 3 195 195
 1 Икономически анализ на фирмата 30 30
 2 Управление на човешките ресурси 30 30
 3 Предприемачество и дребен бизнес 30 30
 4 Проектен мениджмънт 30 30
 5 Застрахователна политика 20 20
 6 Международен бизнес 25 25
 7 Бизнес комуникации 30 30
  Практика      
  Модул 4 300 300
1. Учебна практика      
1.1 Работа с компютър 100 100
1.2 Счетоводство 300 300
1.3 Бизнес комуникации 50 50
1.4 Предприемачество и дребен бизнес 50 50
В. Производствена практика 300 300
Г. Задължително избираема подготовка 200 200
Чужд език 200 200
  Всичко А + Б + В + Г 795 800 1595

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This