Банкова охрана и инкасова дейност

Учебен план

„Банкова охрана и инкасова дейност”

КОД 8610101

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория    
А. Обща професионална подготовка 116 18 134
Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20
Основи на правото 30 30
Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12
Икономика 30 30
Предприятие 12 12
Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12
Кандидатстване за работа 6 4 10
Изпит за завършване на модула 4 4 8
Б. Отраслова професионална подготовка 275 554 829
I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана 105 135 240
Основи на Частната охранителна дейност 53 10 63
Специална подготовка 33 5 38
Правни основи на Частната охранителна дейност – Iчаст 15 15
Практика по дейността 116 116
Изпит за завършване на модула 4 4 8
II.  Придобиване квалификация „Охранител”  – въоръжена охрана 60 185 245
Правни основи на Частната охранителна дейност – IIчаст 25 25
Оръжезнание и стрелкова подготовка 30 60 90
Самоотбрана и бойно приложни техники 120 120
Изпит за завършване на модула 5 5 10
III. Придобиване квалификация „Охранител” по СОД 46 115 161
Организация и тактика на частната сигнално-охранителна дейност /СОД/ 42 42
Практика по дейността 111 111
Изпит за завършване на модула 4 4 8
IV Придобиване квалификация „Охранител” – инкасова дейност 64 119 183
Организация и тактика при извършване на частната охрана на ценни пратки «Инкасо» 60 60
Практика по дейността 115 115
Изпит за завършване на модула 4 4 8
Държавен изпит по специалността 4 12 16
  Всичко А + Б 395 584 979

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This