Home   Новини   Стартират пилотните обучения за проект Visit4u

Стартират пилотните обучения за проект Visit4u

Проектът Visit4u, разработен в областта на достъпния туризъм и насочен към нуждите на хората с увреждания стартира пилотните си обучения. Участниците ще бъдат запознати, както с изискванията за достъпен туризъм, така и с редица добри практики в областта на работата с хора с увреждания, възможностите за подобряване на комуникацията, реални казуси и иновативни методи за адаптиране на туристическия бизнес към нуждите на този сегмент потребители на туристически продукти и услуги. Специално внимание ще бъде обърнато на различните форми на увреждания, степента на влияние на околната среда върху емоционалното и физическо здраве на посетителите, алтернативните форми за пълноценно общуване и не на последно място практически насоки за подобряване на заобикалящата ни среда в подкрепа на хората с увреждания. Лекторите ще представят визия за насърчаване на равните възможности и социалното приобщаване на хората със специални нужди с оглед достъпността, акцентът ще бъде поставен върху значимостта на обучението и квалификацията на персонала, пряко и косвено свързан с предоставянето на основни и допълнителни услуги, обслужването на място и изпращането на гостите, ще бъдат представени примери за реална подкрепа и маркетингови инструменти за популяризирането на достъпни туристически продукти.
Пилотните обучения ще се проведат в град София. Продължителност на обучението 5 дни, 4 часа на ден. Датите на провеждане са: старт: 25.09 до 29.09.2017 г.
Желаещите да вземат участие в пилотните обучения могат да го направят на следния е-мейл адрес office@nikanor.bg
Участието е абсолютно безплатно!
За повече информация:
www.visits4u.eu
Project ID
Call: COS – TOUR – 2015 – 3 – 04 – 1
Име на проекта: visits4u
No: 699484
Старт и край на проекта: Юли 2016 – Декември 2017

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-