Home   Новини   Финална конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”

Финална конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”

На 27 юли 2017 г. в гр. Юшак, Турция се проведе финалната конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. В нея се включиха повече от 100 представители на местната власт, академичните среди и бизнеса от Турция. Присъстваха и участниците от партньорските страни по проекта от България, Германия, Испания и Кипър. На събитието официално беше представена създадената обучителна платформа, включваща 48 онлайн урока, разделени в 6 модула, посветени на предприемачеството, лидерството, фондонабирането, мениджмънта, новите технологии и бизнес английския. Достъпът до платформата е безплатен на http://www.realproject.net/efront/. Уроците са на английски, български, немски, италиански, испански, гръцки, турски и шведски език.
Паралелно с конференцията се проведе и финалната партньорска среща по проекта, на която бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество.
Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” се осъществява в партньорство между 10 организации от 8 държави – Турция, България, Испания, Италия, Швеция, Германия, Гърция и Кипър и се финансира по програма „Еразъм +”. Партньор от българска страна е Центърът за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” ООД. Основната цел на проекта е да помогне на безработните млади хора да се интегрират на пазара на труда като станат предприемачи и създадат собствен бизнес. За повече информация – http://www.realproject.net/ и http://nikanor.bg/
Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за информацията в нея.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-