Home   Новини   Проект Visit4u

Проект Visit4u

Проект „Visit4u“

През Юли 2016 г. стартира проект „Visits4u“. Продължителността на проекта е 18 месеца. Целта е да бъде създаден учебен модул в областта на Туризма за хора с увреждания, за да се подобри качеството на предлаганите услуги. Темата на проекта кореспондира с фокуса на тазгодишния Световен ден на туризма – 27 септември, който се фокусира върху „Туризъм за всички – насърчаване на всеобща достъпност“.
Обосновката на проекта произтича от съответните научни изследвания и разработки в цяла Европа, които показват, че отношението на персонала е класирана като ключов фактор за едно приятно изживяване на туриста. Качеството на обслужване и наличието на правилната информация за посетителите са едни от най-важните фактори за удовлетвореността им. Visits4u се фокусира върху изграждане и подобряване на уменията на персонала при работа с хора с увреждания и подобряване на информацията за достъпност. Това ще се осъществи чрез обучения, семинари за местни туристически фирми, казуси – демонстрирайки, че достъпът означава добър бизнес – и комплекти от инструменти.
Действието е структурирана в четири работни пакета:
1. Капацитет: провеждане на разработеното от професионалисти обучение и наставничество на партньорски организации и персонал в туристическата индустрия и предприемачи. Развитие на обучителния модул в избрани обучаващи институции и университети.
2. Картографиране на текущото състояние на установените разпоредби в Република България. Представяне на актуализиран профил на местата, които са достъпни за хора с увреждания, както в България така и в другите партньорски страни.
3. Развитие на туристически пакети в Гърция, Латвия и Испания, базирани на две теми: модерно изкуство и история. Тези продукти ще бъдат на разположение в Жестомимичен език и във формат лесен за четене за хора с очни проблеми.
4. Промотиране на туристическите продукти и разпространение на резултатите от проекта на заключителната конференция в Латвия.
Проектът „Visits4u“ се състои от седем партньори от шест различни страни: България, Гърция, Италия, Латвия, Испания и Англия. Консорциумът обединява малки и средни предприятия работещи в сферата на туризъм, организации с опит при работата с хора с увреждания, както и публични органи. До края на проекта във всяка партнираща си страна ще бъдат установени по-силни партньорски мрежи в туристическия бизнес, ще бъдат усъвършенствани знанията и уменията на служители при работата им с хора с увреждания, ще бъде изградена по-добра среда, за да бъде улеснен достъпа до туристически дестинации за всички посетители.

В консорциума се включват следните организации:

Водеща организация: Centre for Accessible Environments (United Kingdom)

Партньори:
Asklipiades South Aegean Regional Social Protection and Solidarity Network (Гърция) www.pwdservices.gr
Dimos Rodou (Municipality of Rhodes, Гърция) www.rhodes.gr
DomSpain Consulting LTD (Испания) www.domspain.eu
Istituto dei Sordi di Torino (Италия) www.istitutosorditorino.org
Nikanor LTD (България) www.nikanor.bg
Nodibinajums Invalidu un Vinu Draugu Apvieniba Apeirons (Латвия) www.apeirons.lv

Project ID
Call: COS – TOUR – 2015 – 3 – 04 – 1
Име на проекта: visits4u
No: 699484
Старт и край на проекта: Юли 2016 – Декември 2017

За повече информация:
www.visits4u.eu

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-