Home   Новини   Приклчване на Проект „Отворени врати към Европа“

Приклчване на Проект „Отворени врати към Европа“

Приключва проект „Отворени врати към Европа” (“Open the Door to Europe”), Еразмус + KA204 Стратегическо партньорство. Двугодишен проект, пълен с интересни дейности, може да бъде описан като едно великолепно сътрудничество на партньори с различни дейности, които постигнаха страхотни резултати.
Проектът имаше за цел да подобри качеството на образованието и обучението за възрастни, осигурявайки на преподавателите и учащите се необходимите инструменти за изучаване на чужд език. Целевите групи на проекта бяха: млади хора, както безработни, така и завършващите студенти, които търсят работа в многонационални компании; новопристигнали имигранти, нуждаещи се от социална и трудова интеграция; и академичния и административния персонал, които желаят по-висока позиция в работата си.
През първата година на проекта, партньорите от Испания, България, Германия, Италия, Латвия, Полша и Германия успяха да създадат първия от няколкото инструмента, които бяха заложени по проекта, а именно 9 интерактивни езикови курсове – български, английски, френски , немски, италиански, латвийски, полски, испански и турски.
Във втория етап, курсове бяха качени в отворена и достъпна платформа наречена „Отворена Европа” (www.opendoortoeurope.eu), която отговаря на нуждите, както на учители, така и на учащи се. Учителите могат да използват предварително подготвените материали, за да се подобрят качеството на своето преподаване и да допълнят използваните от тях методики. Учащите се могат да използват платформата като допълнителен инструмент при изучаването на чужд език. Във всички страни-партньори бяха тествани курсове, за да се гарантира възможно най-доброто качество.
През втората година на проекта бяха създадени така наречените: Language Tandem (Място където учащите се могат да се свързват с учащи се от други държави, за които езика е матерен), Webinar Section(Място, където се публикувана информация за предстоящи онлайн семинари) и Resource Library (Библиотека, в която учителите могат да намерят различни материали, свързани с обучението по чужди езици. Също така и те самите могат да добавят други интересни и релевантни материали.). Благодарение на Language Tandem, всеки регистриран потребител може лесно да се свържете с един чужденец и да има пряк контакт с лицето. Webinar Section предоставя информация за предстоящи виртуални срещи, свързани с преподаването и ученето на чужди езици. Крайният резултат от проекта, Библиотеката, която е големият източник на информация не само за езика, но и за културите на страните, в които се използват езиците.
Проектът „Отворени врати към Европа”, консорциум от 7 организации с различна образователна и социална експертиза в областта на формалното и неформалното образование на възрастни, води до разнообразие на подходи и опит в преподаването на чужди езици, показва, че изучаването на езици е не само изучаване на книги, но и среща с различни култури и техните представители. Нещо повече, платформа по проекта отваря вратите към Европа.

Не се колебайте! Регистрирайте се и опитайте! 
Повече информация за проекта: www.opendoortoeurope.eu

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-