Home   Новини   Най-важно за младите предприемачи е да реализират собствените си идеи и мечти

Най-важно за младите предприемачи е да реализират собствените си идеи и мечти

Над 61% от младите хора определят като най-важния мотив, за да станат предприемачи, възможността да реализират идеите и мечтите си, a над 46 % – да правят бизнес и да създадат своя фирма. Това показват резултатите от онлайн проучването сред над 220 младежи на възраст между 15 и 25 години и близо 50 експерта в областта на образованието и обучението, университетски преподаватели, представители на НПО и бизнеса в България. Изследването се проведе от Центъра за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” ООД в рамките на проект REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. Целта му бе да събере мнението на младите хора и на експертите в областта за основните предизвикателства и допълнителните знания и умения, от които се нуждаят младите хора у нас, за да стартират собствен бизнес и да вървят по пътя на предприемачеството.
Сред другите изводи от проучването са:
• Близо 68 % от младежите считат, че много доброто познаване на бизнес сектора, в който искат да стартират собствен бизнес, е ключово за успеха на начинанието им. За 53 % това са познанията им по маркетинг и продажби;
• Експертите в областта на образованието и обучението, университетските преподаватели, представителите на НПО и бизнеса считат, че най-важните личностни умения и компетенции, които трябва да притежават младите хора, за да бъдат успешни предприемачи, са: само-управлението (в т.ч. ориентация към целите, способност да работят самостоятелно, умения за планиране, управление на времето, способност да се фокусират върху важните задачи и др.) – 89 %, много добрите комуникативни умения – 86 %, много доброто разбиране на бизнес сектора, в който искат да са успешни – 75 %, стратегическото мислене и желанието за учене (т.е. да са отворени към нови знания) – 71 %, много добрите лидерски умения – 68 %, знанието на чужди езици – 65 %, уменията да поддържат добри отношения с клиентите и да имат познания по мениджмънт и обслужване – 61 %;
• Като най-важни за развитието на успешна предприемаческа екосистема експертите определят развиването на предприемаческия дух и култура сред младите хора. Докато трудностите при намирането на финансиране, някои личностни качества, които пречат на предприемачите, рисковете от страна на бизнес средата и бюрократичните спънки са сред основните фактори, които възпрепятстват предприемачеството;
• За да бъде ефективно предприемаческото обучение, младите хора считат, че то трябва да е практически насочено, да им помага да усвоят основните характеристики на предприемачеството и да подкрепя личностното им развитие, а водещите да имат адекватни знания и опит.
На 24 и 25 май в Испания се проведе втората партньорска среща по проекта, на която бяха обсъдени резултатите от проучването и онлайн обучителната платформа в подкрепа на младежкото предприемачество. По време на срещата участниците посетиха бизнес-инкубатора „Barcelona Activa” (http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/en/index.jsp) и се запознаха с услугите, които предоставя на младите предприемачи от Барселона.
Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” се осъществява в партньорство между 10 организации от 8 държави – Турция, България, Испания, Италия, Швеция, Германия, Гърция и Кипър и се финансира по програма „Еразъм +”. Основната му цел е да помогне на безработните млади хора да се интегрират на пазара на труда като станат предприемачи и създадат собствен бизнес. За повече информация – http://www.realproject.net/ и http://nikanor.bg/
Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за информацията в нея.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-