Home   Новини   Онлайн платформа за обучение по предприемачество

Онлайн платформа за обучение по предприемачество

Подготвя се онлайн платформа за обучение по предприемачество за младежи
Центърът за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” провежда онлайн проучване сред експерти и младежи по темата за младежкото предприемачество. Целта му е събере тяхното мнение и опит какви са основните предизвикателства и от какви допълнителни знания и умения се нуждаят младите хора, които искат да стартират собствен бизнес и да вървят по пътя на предприемачеството.
Включете се в проучването и попълнете въпросниците. Нека да дадем на повече младежи в Европа мотивацията и знанията, от които се нуждаят, за да предприемат първата стъпка към стартирането на собствен бизнес и по пътя на предприемачеството.
Ако сте експерт в областта на образованието или обучението, университетски преподавател, експерт към държавна или общинска власт, работите в нестопанския сектор или имате собствен бизнес и искате да помогнете на младите хора по пътя им на предприемачеството, попълнете въпросника на https://www.surveymonkey.com/r/REAL_EXP_BL
Ако сте млад човек, който иска да започне собствен бизнес, попълнете въпросника на https://www.surveymonkey.com/r/REAL_STUDENT_BL
Онлайн въпросниците са на английски език. Ако искате да ги попълните на български език, свържете се с нас на agency_nikanor@abv.bg
Онлайн проучването е част от проекта „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. Той се осъществява в партньорство между 10 организации от 8 държави – Турция, България, Испания, Италия, Швеция, Германия, Гърция и Кипър и се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз. Основната цел на проекта е да помогне на безработните млади хора да се интегрират на пазара на труда като станат предприемачи и създадат собствен бизнес. В рамките на проекта ще бъде направен анализ на нуждите на младите хора от знания и умения, които да им помогнат по-лесно да се интегрират на пазара на труда в собствените си страни и на европейско ниво и да основат собствен бизнес, ще бъде създадена онлайн обучителна платформа, съдържаща обучителни материали, практически казуси, видео-клипове, електронна книга и др., специфично насочени към младежкото предприемачество и как младите хора успешно да стартират своя бизнес инициатива, и ще се поощри интер-дисциплинарното, междуинституционално и международно сътрудничество по темата между страните, включени в проект. За повече информация – http://www.realproject.net/ и http://nikanor.bg/

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-