Последни Новини

Home   Новини

Стартират пилотните обучения за проект Visit4u

Проектът Visit4u, разработен в областта на достъпния туризъм и насочен към нуждите на хората с увреждания стартира пилотните си обучения. Участниците ще бъдат запознати, както с изискванията за достъпен туризъм, така и с редица добри практики в областта на работата с хора с увреждания, възможностите за подобряване на комуникацията, реални казуси и иновативни методи за адаптиране на туристическия бизнес към нуждите на този сегмент потребители на туристически продукти и услуги. Специално внимание ще бъде обърнато на различните форми на увреждания, степента на влияние на околната среда върху емоционалното и физическо здраве на посетителите, алтернативните форми за пълноценно общуване и не на последно място практически насоки за подобряване на заобикалящата ни […]

Финална конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”

На 27 юли 2017 г. в гр. Юшак, Турция се проведе финалната конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. В нея се включиха повече от 100 представители на местната власт, академичните среди и бизнеса от Турция. Присъстваха и участниците от партньорските страни по проекта от България, Германия, Испания и Кипър. На събитието официално беше представена създадената обучителна платформа, включваща 48 онлайн урока, разделени в 6 модула, посветени на предприемачеството, лидерството, фондонабирането, мениджмънта, новите технологии и бизнес английския. Достъпът до платформата е безплатен на http://www.realproject.net/efront/. Уроците са на английски, български, немски, италиански, испански, гръцки, турски и шведски език. Паралелно с конференцията се […]

Екипна среща по проект REAL

Стартира третата екипна среща по проект REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни. Ако все още не сте изпробвали изработената платформа по проекта, която цел е да научите повече за предприемачеството и бизнеса, може да се регистрирате в платформата и да се възползвате от 48те урока за това как да започнете и ръководите Ваш собствен бизнес. Платформата е достъпна и белзплатна! Ето няколко снимки от нашата среща .

Стартира обучителна платформа за млади предприемачи

Обучителната интернет платформа, създадена по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” вече е активна на адрес http://www.realproject.net/efront/ Тя дава възможност на младите предприемачи да повишат знанията си по ключови теми, които ще им помогнат при стартирането на собствени бизнес инициативи. След регистрация, потребителите получават достъп до шест модула, посветени на предприемачеството, лидерството, фондонабирането, мениджмънта, новите технологии и бизнес английския. Всеки от модулите се състои от 8 кратки видео урока, 8 анимирани видеа и кратък тест. Уроците са достъпни на английски, български, немски, италиански, испански, гръцки, турски и шведски език. Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult […]

Проект Visit4u

Проект „Visit4u“ През Юли 2016 г. стартира проект „Visits4u“. Продължителността на проекта е 18 месеца. Целта е да бъде създаден учебен модул в областта на Туризма за хора с увреждания, за да се подобри качеството на предлаганите услуги. Темата на проекта кореспондира с фокуса на тазгодишния Световен ден на туризма – 27 септември, който се фокусира върху „Туризъм за всички – насърчаване на всеобща достъпност“. Обосновката на проекта произтича от съответните научни изследвания и разработки в цяла Европа, които показват, че отношението на персонала е класирана като ключов фактор за едно приятно изживяване на туриста. Качеството на обслужване и наличието на правилната информация за посетителите са едни от най-важните фактори […]

Приклчване на Проект „Отворени врати към Европа“

Приключва проект „Отворени врати към Европа” (“Open the Door to Europe”), Еразмус + KA204 Стратегическо партньорство. Двугодишен проект, пълен с интересни дейности, може да бъде описан като едно великолепно сътрудничество на партньори с различни дейности, които постигнаха страхотни резултати. Проектът имаше за цел да подобри качеството на образованието и обучението за възрастни, осигурявайки на преподавателите и учащите се необходимите инструменти за изучаване на чужд език. Целевите групи на проекта бяха: млади хора, както безработни, така и завършващите студенти, които търсят работа в многонационални компании; новопристигнали имигранти, нуждаещи се от социална и трудова интеграция; и академичния и административния персонал, които желаят по-висока позиция в работата си. През първата година на проекта, […]

Най-важно за младите предприемачи е да реализират собствените си идеи и мечти

Над 61% от младите хора определят като най-важния мотив, за да станат предприемачи, възможността да реализират идеите и мечтите си, a над 46 % – да правят бизнес и да създадат своя фирма. Това показват резултатите от онлайн проучването сред над 220 младежи на възраст между 15 и 25 години и близо 50 експерта в областта на образованието и обучението, университетски преподаватели, представители на НПО и бизнеса в България. Изследването се проведе от Центъра за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” ООД в рамките на проект REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. Целта му бе да събере мнението на младите хора и […]

Проект „ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“

НИКАНОР“ ООД започва изпълнението на проект „ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“ по Договор № BG05M9OP001-1.002 Процедура „Активни“ ОП “Развитие на човешките ресурси“ От началото на месец Април 2016 г. стартира изпълнението на проект „ Активни младежи на пазара на труда в Ябланица“ по Договор № BG05M9OP001-1.002 Проектът се изпълнява в партньорство с фирма „Вивиан 1“ ООД. Основната цел на проекта е да активира и мотивира към заетост и /или обучение 60 икономически неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г. от община Ябланица. Основните дейности за постигане на тази цел са предоставяне на индивидуално консултиране, професионално ориентиране, мотивационно обучение, професионално обучение за част от професия […]

Участие в конференция по проект „Отворени врати към Европа“, Рига

Юни 2016 г. – Avalon Hotel, Рига, Латвия Конференция по проект Еразъм + Име на проекта: „Отворени врати към Европа“ Конференцията, в рамките на проект изпълняващ се по програма Еразъм + KA204 „Стратегическо партньорство“, наименование на проекта „Отворени врати към Европа“ ще се проведе в Avalon Hotel в Рига, Латвия, Сряда 01 юни, 2016 г. Целта на проекта е да подобри качеството на образованието и обучението за възрастни, като предостави на преподавателите и учащите се необходимите инструменти за ефективно преподаване и изучаване на чужд език. Целевите групи са млади хора, безработни в търсене на работа, завършили студенти, търсещи работа в мултинационални компании, новопристигнали имигранти в необходимостта от социална и трудова […]

Онлайн платформа за обучение по предприемачество

Подготвя се онлайн платформа за обучение по предприемачество за младежи Центърът за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” провежда онлайн проучване сред експерти и младежи по темата за младежкото предприемачество. Целта му е събере тяхното мнение и опит какви са основните предизвикателства и от какви допълнителни знания и умения се нуждаят младите хора, които искат да стартират собствен бизнес и да вървят по пътя на предприемачеството. Включете се в проучването и попълнете въпросниците. Нека да дадем на повече младежи в Европа мотивацията и знанията, от които се нуждаят, за да предприемат първата стъпка към стартирането на собствен бизнес и по пътя на предприемачеството. Ако сте експерт в областта на […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-