Последни Новини

Home   Новини

Проект OpenITup в действие

Сайтът на проекта е вече създаден и работи! Ето го и него: www.openitup.eu Освен това, споделям с Вас повече информация за това, какво предстои в проекта: OpenITup First Newsletter

OpenITup project

This 30-month Erasmus+ KA204 project (n. 2017-1-ES01-KA204-038085) aims to extend and develop educators’ competences in the effective teaching of literacy, digital and entrepreneurial skills to vulnerable groups of adult learners, by making use of effective new tools and technologies. The project is complementary to the Erasmus+ project “Open the Door to Europe”- www.opendoortoeurope.eu , finalised in 2016, strengthening furthermore language competences (moving on to BI-B2 levels) and the entrepreneurial skills and aiming to equip adult learners with the skills that are needed to turn their business ideas into successful startups. “OpenITup” is an opportunity for both educators and adult learners to acquire the knowledge and skills necessary to be self-employed, […]

Заключителна конференция по проект VIsit4u

Проектът за достъпен туризъм Visit4u навлиза във финалната си фаза. След двугодишно ползотворно сътрудничество, на заключителната конференция в Рига, която ще се състои в периода. 07.12.201-09.12.2017, водещият партньор Centre for Accessible Environments (United Kingdom) ще обобщи постигнатите от всички партньорски организации резултати и ще даде насоки за бъдещи разработки в областта на достъпния туризъм. Важна цел пред целия екип беше да се постигне синергия между бизнеса, неправителствения сектор, публичните институции, учебните заведения и организациите на хора с увреждания. Развитието на достъпен туризъм в целия свят бележи бързо развитие през изминалите години, като в него е залегнала идеята, че освен двигател на икономическата активност туризмът е благо, което следва да бъде […]

Пилотните обучения по проект Visit4u за достъпен туризъм приключиха

На 29.09.2017г. в град София успешно приключиха пилотните обучения по проект Visit4u, разработен от седем партньорски организации от различни страни, специализирани в областта на туризма и работата с хора с увреждания. В пилотните обученения участие взеха 30 човека, като всеки един от тях даде високи последващи оценки за ползата от проведеното обучение и за нивото на лекторския екип. Участниците споделиха личен опит и добри практики при работата с хора с увреждания и бяха генерирани нови идеи за развитие на достъпния туризъм. Една от основните цели на проекта е засилване на активното сътрудничество между професионалистите в областта на турзма, хората работещи върху проблемите с достъпа, малките и средни предприятия, неправителствените организации, […]

Картографиране и представяне на актуализиран профил на местата за достъпен туризъм по проект Visit4u

Проектът Visit4u продължава в следващия си етап, в който нагледно се представят условията за масов достъп в урбанизираните територии, включително музеи, хотели, летища, улици и тн. Бяха изследвани и анализирани достъпни маршрути, като резултатите от направените проучвания са изпратени на партньорските организации от Гърция, Италия, Латвия, Испания и Англия. Успоредно с това, четири от партньорските организицаии по проекта бяха посетени от водещия партньор Centre for Accessible Environments (United Kingdom), който на място проучи разработените от партньорите маршрути. Резултатите от проведените пилотните обучения ще бъдат представени и обобщени на официалната партньорска среща в Рига през декември 2017г.

Стартират пилотните обучения за проект Visit4u

Проектът Visit4u, разработен в областта на достъпния туризъм и насочен към нуждите на хората с увреждания стартира пилотните си обучения. Участниците ще бъдат запознати, както с изискванията за достъпен туризъм, така и с редица добри практики в областта на работата с хора с увреждания, възможностите за подобряване на комуникацията, реални казуси и иновативни методи за адаптиране на туристическия бизнес към нуждите на този сегмент потребители на туристически продукти и услуги. Специално внимание ще бъде обърнато на различните форми на увреждания, степента на влияние на околната среда върху емоционалното и физическо здраве на посетителите, алтернативните форми за пълноценно общуване и не на последно място практически насоки за подобряване на заобикалящата ни […]

Финална конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”

На 27 юли 2017 г. в гр. Юшак, Турция се проведе финалната конференция по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. В нея се включиха повече от 100 представители на местната власт, академичните среди и бизнеса от Турция. Присъстваха и участниците от партньорските страни по проекта от България, Германия, Испания и Кипър. На събитието официално беше представена създадената обучителна платформа, включваща 48 онлайн урока, разделени в 6 модула, посветени на предприемачеството, лидерството, фондонабирането, мениджмънта, новите технологии и бизнес английския. Достъпът до платформата е безплатен на http://www.realproject.net/efront/. Уроците са на английски, български, немски, италиански, испански, гръцки, турски и шведски език. Паралелно с конференцията се […]

Екипна среща по проект REAL

Стартира третата екипна среща по проект REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни. Ако все още не сте изпробвали изработената платформа по проекта, която цел е да научите повече за предприемачеството и бизнеса, може да се регистрирате в платформата и да се възползвате от 48те урока за това как да започнете и ръководите Ваш собствен бизнес. Платформата е достъпна и белзплатна! Ето няколко снимки от нашата среща .

Стартира обучителна платформа за млади предприемачи

Обучителната интернет платформа, създадена по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” вече е активна на адрес http://www.realproject.net/efront/ Тя дава възможност на младите предприемачи да повишат знанията си по ключови теми, които ще им помогнат при стартирането на собствени бизнес инициативи. След регистрация, потребителите получават достъп до шест модула, посветени на предприемачеството, лидерството, фондонабирането, мениджмънта, новите технологии и бизнес английския. Всеки от модулите се състои от 8 кратки видео урока, 8 анимирани видеа и кратък тест. Уроците са достъпни на английски, български, немски, италиански, испански, гръцки, турски и шведски език. Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult […]

Проект Visit4u

Проект „Visit4u“ През Юли 2016 г. стартира проект „Visits4u“. Продължителността на проекта е 18 месеца. Целта е да бъде създаден учебен модул в областта на Туризма за хора с увреждания, за да се подобри качеството на предлаганите услуги. Темата на проекта кореспондира с фокуса на тазгодишния Световен ден на туризма – 27 септември, който се фокусира върху „Туризъм за всички – насърчаване на всеобща достъпност“. Обосновката на проекта произтича от съответните научни изследвания и разработки в цяла Европа, които показват, че отношението на персонала е класирана като ключов фактор за едно приятно изживяване на туриста. Качеството на обслужване и наличието на правилната информация за посетителите са едни от най-важните фактори […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-