Author: Nikanor

Home   Author: Nikanor

ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

Учебен план „ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ“ КОД 3410201 Втора степен на професионална квалификация № Наименование на предметите Теория Практи ка Общ брой часове A I Обща професионална подготовка 57 36 93 Здравословни и безопасни условия на труд. 6 6 12 Основи на правото 20 8 28 Обща теория на счетоводната отчетност 14 15 29 Статистика – обща и фирмена теория 17 7 24 Б II Отраслова професионална подготовка 152 231 383 Организация и оперативно управление в търговията.Обща теория на пазарното стопанство. 37 60 97 Икономика на търговията 39 46 85 Стокознание 29 45 74 Маркетинг в туризма 33 34 67 Чужд език 14 46 60 В III Специфична професионална подготовка 116 […]

Офис мениджър

Учебен план “Офис мениджър” КОД 346010 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория 650 – 650 А. Обща професионална подготовка         Обща икономическа подготовка 410 – 410   Модул 1       Микроикономика 20 – 20 Макроикономика 30 – 30 3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 – 40 Счетоводство на фирмата 60 – 60 Бюджетно счетоводство 30 – 30 Компютърно счетоводство 30 – 30   Модул 2       1. Икономика на фирмата 30 – 30 2. Мениджмънт на фирмата 30 – 30 3. Обща теория на статистиката 30 – 30 4. Пари, банки […]

Административно обслужване

Учебен план “Офис – секретар” „Административно обслужване” КОД 3460201 Втора степен на професионална квалификации № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 66 54 120   Модул 1       Здравословни и безопасни условия на труд 12 6 18 Трудово-правни и икономически знания 8 4 12 3. Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 16 24 Делово общуване 3 3 6 Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти 15 15 30 Чуждоезикова комуникация при изпълнение на рутинни задачи на работното място 20 10 30 Б. Отраслово професионална подготовка 40 20 60   Модул 2       1. Теория на пазарното стопанство […]

Шивач

Учебен план “Шивач” КОД 5421101 Първа степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 20 4 24 Здравословни и безопасни условия на труд 6 – 6 Трудовоправна и икономически знания. Организация на трудовия процес 10 – 10 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 31 4 35 1. Икономика 10 – 10 Електротехника, електроника и автоматизация 5 – 5 3. Материалознание 16 4 20 В. Специфични за професията професионална подготовка 43 198 241 Машини и съоръжения в шевната промишленост 10 10 20 Конструиране на облеклото 13 12 25 Технология на облеклото 10 30 40 […]

Текстообработване

Учебен план “Текстообработване” КОД 4820301 Първа степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 42 56 98 Здравословни и безопасни условия на труд 4 16 20 Въведение в компютърните системи. Техническо оборудване, терминология, програмнно осигуряване 24 12 36 3. Операционна система 14 28 42 Б. Отраслово професионална подготовка 31 39 70 Обща теория на пазарната икономика 4 6 10 Счетоводство 7 6 13 Право 5 7 12 Обща теория на статистиката 5 7 12 Икономика, Организация и управление на предприятие 11 14 25 В. Специализирана икономическа подготовка 102 226 328 1. Текстообработваща програма 16 20 36 Електронни таблици 16 20 […]

КЕТЪРИНГ

Учебен план “КЕТЪРИНГ” КОД 8110603 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 131 135 266 Здравословни и безопасни условия на труд 32 16 38 Основи на пазарната икономика. 24 8 32 Трудови и осигурителни отношения 21 9 30 Бизнес комуникацие и умения за работа в екип 20 16 36 Работа с компютър 15 45 60 Комуникативен чужд език по професията 19 41 60 Б. Отраслова професионална подготовка 154 90 244 1. Основи на туризма 46 24 70 Счетоводство и отчетност на фирмата 22 32 54 3. Информационни технологии в туризма 14 10 23 4. Професионална етика в туризма […]

Банкова охрана и инкасова дейност

Учебен план „Банкова охрана и инкасова дейност” КОД 8610101 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория   –   А. Обща професионална подготовка 116 18 134 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20 Основи на правото 30 – 30 Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12 Икономика 30 – 30 Предприятие 12 – 12 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12 Кандидатстване за работа 6 4 10 Изпит за завършване на модула 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 275 554 829 I. Придобиване квалификация „Охранител”  – […]

Лична охрана

Учебен план „Лична охрана” КОД 8610102 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория       А. Обща професионална подготовка 116 18 134 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20 Основи на правото 30 – 30 Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12 Икономика 30 – 30 Предприятие 12 – 12 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12 Кандидатстване за работа 6 4 10 Изпит за завършване на модула 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 281 576 857   I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана […]

Обектова охрана

Учебен план „Обектова охрана” КОД 8610103 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория       А. Обща професионална подготовка 116 18 134 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20 Основи на правото 30 – 30 Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12 Икономика 30 – 30 Предприятие 12 – 12 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12 Кандидатстване за работа 6 4 10 Изпит за завършване на модула 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 231 581 812 I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана 105 […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-