Author: Nikanor

Home   Author: Nikanor

КЕТЪРИНГ

Учебен план “КЕТЪРИНГ” КОД 8110603 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове А. Обща професионална подготовка 131 135 266 Здравословни и безопасни условия на труд 32 16 38 Основи на пазарната икономика. 24 8 32 Трудови и осигурителни отношения 21 9 30 Бизнес комуникацие и умения за работа в екип 20 16 36 Работа с компютър 15 45 60 Комуникативен чужд език по професията 19 41 60 Б. Отраслова професионална подготовка 154 90 244 1. Основи на туризма 46 24 70 Счетоводство и отчетност на фирмата 22 32 54 3. Информационни технологии в туризма 14 10 23 4. Професионална етика в туризма […]

Банкова охрана и инкасова дейност

Учебен план „Банкова охрана и инкасова дейност” КОД 8610101 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория   –   А. Обща професионална подготовка 116 18 134 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20 Основи на правото 30 – 30 Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12 Икономика 30 – 30 Предприятие 12 – 12 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12 Кандидатстване за работа 6 4 10 Изпит за завършване на модула 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 275 554 829 I. Придобиване квалификация „Охранител”  – […]

Лична охрана

Учебен план „Лична охрана” КОД 8610102 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория       А. Обща професионална подготовка 116 18 134 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20 Основи на правото 30 – 30 Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12 Икономика 30 – 30 Предприятие 12 – 12 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12 Кандидатстване за работа 6 4 10 Изпит за завършване на модула 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 281 576 857   I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана […]

Обектова охрана

Учебен план „Обектова охрана” КОД 8610103 Трета степен на професионална квалификация   № Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове I Теория       А. Обща професионална подготовка 116 18 134 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20 Основи на правото 30 – 30 Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12 Икономика 30 – 30 Предприятие 12 – 12 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12 Кандидатстване за работа 6 4 10 Изпит за завършване на модула 4 4 8 Б. Отраслова професионална подготовка 231 581 812 I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана 105 […]

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-