Author: Nikanor

Home   Author: Nikanor

Проведено обучениe за НАП

Фирма „Никанор“ ООД проведе три броя обучения на 60 специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор, работещи в Национална агенция за приходите. В рамките и на трите групи бе постигната целта на тренинга, а именно да се усъвършенстват и развият уменията на специалистите в звената по управление на човешките ресурси в НАП за ефективно осъществяване на подбора и израстването на служителите, чрез запознаване със специфични и иновативни методи и инструменти за оценка на потенциала и деловите качества на кандидати. Темите, които бяха засегнати по-време на обучението са: Първа тема: „Преглед на съществуващите и прилагани в НАП процедури, практики, методи, техники и инструменти за подбор на нови […]

Трансгранична програма България – Турция

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата) Обявяват на 16.11.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването […]

BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ“. Целта на процедурата е: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 000 000 лв. Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/,  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/   Краен срок за представяне на предложенията е 31.08.2015 г. 23:59 часа. Проектните предложения по настоящата процедура […]

Стартира Програма за обучение и заетост

Стартира Програма за обучение и заетост Агенцията по заетостта (АЗ) стартира Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. В дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) в страната до 22.05.2015 г. ще бъдат обявени условията за кандидатстване на работодатели. Чрез Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията. Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година В Програмата могат да се включат: работодатели от частния сектор, които разкриват работни […]

Срещнете се с водещи бизнес университети в София!

Срещнете се с водещи бизнес университети в София! Световният лидер в организиране на МВА събития ще бъде в България. 11 май 2015 г., понеделник София Хотел Балкан (Шератон) София, пл. „Света Неделя“ 5 16:30 – 22:00 часа   ЕКСКЛУЗИВНО ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО:   ü  Най-добрите международни бизнес университети на едно място ü  Индивидуални срещи с представители на  световноизвестни бизнес уилища ü  Интерактивни конференции ü  Консултации относно вашата MBAпрограма с AccessMBAескперти ü  Семинари и консултации за подготовка за теста GMAT ü  Многобройни възможности за стипендии (обща стойност над 1 милион евро)   За да участвате, регистрирайте се безплатно тук: http://www.accessmba.com/sofia/index.html?ui=MSG4P91429777961 КАКВО ВИ ДАВА MBA?   ü  93% от завършилите МВА […]

Христос Воскресе !

Пожелаваме много здраве, шарено настроение и усмивки. Весел празник! Също така честит празник, на всички носещи имената Мартин и Мартина.

Панаир на Центровете за професионално обучение

Днес, 24.03.2015 г. Фирма „Никанор“ ООД ще вземе участие в „Панаир на Центровете за професионално обучение“, организиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Събитието ще се състои от 16:00 до 18:00 часа в Националния музей „Земята и хората“, бул. „Черни връх“ № 4, гр. София. Панаира се организира по случай 15 – годишнината от създаването на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Очакваме Ви там! Ще имате възможност да се запознаете с добри практики насочени към професионалното обучение на възрастни, както и актуалните политики в областта на професионалното образование и обучение!  

Старт на обучение

През месец Март стартират съботно – неделни обучения по Английски език за нива А1, А2 и B1. За повече информация, моля да се свържете с нас на телефон: 0886 33 33 02, email: agency_nikanor@abv.bg. 

Старт на обучение

През месец Март стартират обучения по професия „Фризьор“, специалност ‘Фризьорство“. Всяко ще бъде с продължителност 2 месеца. За повече информация, моля свържете се с нас на телефон: 0886 33 33 02 или на e-mail: agency_nikanor@abv.bg.

Честит празник!

Днес почитаме Света Екатерина. Честит празник на празнуващите!

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-